Imisebenzi kaMagema Fuze: Uhlelo lwemibhalo

English version

Ngokubhala, izinkulumo-mpendulwano, kanye nokuba yingxenye; uMagema Fuze wayengena agamanxe ekubunjweni kanye nasekuhlaziyeni nokucacisa eminingi yemibuzo eyayisemqoka ngezenhlalo, nezepolitiki, kanye nemilando yangesikhathi sokuphila kwakhe. Loluhlelo lwemibhalo lubonisa lwethule ubuxakaxaka bemisebenzi ebalula uFuze kanye nemibhalo yakhe. Izinhlelo zemibhalo ezinjengalolu zakhelwa ukusiza abacwaningi ukuba baqonde ngezimo imisebenzi ekhiqizwa ngaphansi kwazo kanye nokubuyekezeka kwemibhalo yomlando ngokuhamba kwesikhathi. Kulowo nalowombhalo kunesingeniso esifingqiwe esethula umbhali kumbe umbhalo uqobo lwawo. Izingxenye ezahlukahlukene zaloluhlelo lwemibhalo zinezixhumanisi ezisebenza bukhoma, othi uma uzichofoza, zikuyise kulowo mbhalo owufunayo.

Revision history

Edited at 2022-06-24 11:37:41 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-23 15:28:09 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 22:04:49 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 21:44:33 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 21:44:02 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 21:42:10 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 21:39:40 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-20 21:38:25 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:32:41 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:29:47 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:18:30 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:17:54 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:17:23 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:17:06 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:16:56 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:16:46 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:16:15 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-10 14:29:01 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-10 12:37:35 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-10 12:37:35 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-10 11:44:33 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:40:37 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:39:01 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:39:01 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:38:21 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:37:51 by Henry Fagan